Forside.

          Aktivitetskalenderen

       sæson 2011 -2012

   

          Kulturhus Gallerierne

        Kulturhus foto.

 

          Kulturhuset

        Hvem er vi.

 

         Gæstebogen

       Skriv i gæstebogen.

 

         Kontakt.

 

         Links.

 

 

 

Skriv eller ring

kulturhus4700@gmail.com tlf. 41 29 16 96

 

 

 


 

 

Kulturhuset byder efter general -
samlingen på det traditionelle ostebord.

Af hensyn til indkøb og køkken beder vi om en tilmelding ostebordet.
senest d.14.maj kl. 12.00
kulturhus4700@gmail.com 
tlf. 41 29 16 96

Sydbyens kulturhus

 v/Sydbyskolen Parkvej 109, 4700 Næstved


 

Foreningen Sydbyens Kulturhus afholder
Generalforsamling

Tirsdag d. 14. maj 2013
på Sydbyskolen kl. 19.00


Dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent.
2.    Valg af stemmetæller
3.
     
Bestyrelsens beretning.

4.      Fremlæggelse af revideret regnskab.

5.      Indkomne forslag.

6.      Valg af bestyrelse på 5 - 7 medlemmer,
        mindst 5 medlemmer skal være myndige.

7.      Valg af suppleanter.

8.      Valg af revisor.

9.      Fastsættelse af kontingent.

10.   Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Alle med gyldigt medlemskort 2012- 2013 (kortet er grønt) har adgang og stemmeret.

Ved afstemning i foreningen er der en stemme pr. medlemsnummer, defineret

som enkelt medlemskab/ familie medlemskab.

 

Kulturhuset er lige nu inde i en spændende udvikling, hvor nye udfordringer

ligger forude. Den siddende bestyrelse har sat denne udvikling i gang og vil

gerne følge denne helt til dørs, derfor er samtlige bestyrelsesmedlemmer også

indstillet på genvalg.

Dette skal dog ikke afholde nogen fra at komme til generalforsamling og give

deres besyv med og er det sådan, at du brænder for at være med, er der også

en plads til dig.

Sydbyens kulturhus v/Sydbyskolen Parkvej 109, 4700 Næstved  -  e-post: kulturhus4700@gmail.com

www.sydbyenskulturhus.dk